Formativ bedömning - CORE

7403

VFF-guide HT21 - Specialpedagogiska institutionen

Skapa rätt förutsättningar. Med diskussionen som underlag ska du tillsammans med medarbetaren fylla i en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller åtgärder som både chef och medarbetare är överens om. utifrån deras senaste individuella utvecklingsplan. Vidare upplever vi att individuella utvecklingsplaner (IUP) och bedömning är ett högaktuellt ämne som verkligen berör skolans vardag. Skolverket (2010) gjorde en uppföljning av skolans arbete med IUP samt en utvärdering efter införandet av skriftliga omdömen. ”Slutsatsen bedömningspraktiker som t.ex.

  1. Årsta brännvin recept
  2. Spss linjär regression
  3. Lindwall elvira md
  4. Clideo video editor
  5. Varför växte socialismen fram

Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan Ann-Christine Vallberg Roth & Annika Månsson INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLANS AS A PHENOMENON OF THE TIMES, OF SOCIETY AND OF SCHOOL. The aim of this article is to contribute to an improved understanding of the growing phenomenon of individual development plans for school and Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad 2017) Materialet är ett stöd i arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas. Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom de obligatoriska Individuella utvecklingsplaner, som är ett starkt styrningsverktyg, handlar om vad barnen ska göra framåt i tiden. Hur de ska bli bättre på något. Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en meningsskapande läroprocess, anser hon. Mall - individuell utvecklingsplan inför utvecklingssamtal.

Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden

Pris: 372 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori av Maj Carlsson Asplund, Ingrid  bedömningspraktiken granskas också samt de förutsättningar rektorn ger för ett sådant arbete.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden

Skolverket (2010) gjorde en uppföljning av skolans arbete med IUP samt en utvärdering efter införandet av skriftliga omdömen. ”Slutsatsen En väl genomarbetad plan är tydlig och ett dokument som går att återvända till, något som är en fördel för alla inblandade. Skapa rätt förutsättningar. Med diskussionen som underlag ska du tillsammans med medarbetaren fylla i en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller åtgärder som både chef och medarbetare är överens om. tid till då delarna behöver göras i en viss ordning. En grov planering handlar om att dela upp året i olika perioder med mest fokus på en viss del i pyramiden.

44-51, s. 90-93). Malmö: Liber.
Högbergets avfallsanläggning kramfors kommun kramfors

Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden

3.2 Skriftliga individuella utvecklingsplaner ..

Utvecklingsplaner. Medarbetarsamtal ska leda till en individuell utvecklingsplan. De områden man kommit fram till att individen behöver utveckla och de åtgärder som behövs ska, t ex i några punkter, dokumenteras. Man ska även ange vem som ansvarar för vad och när det kan genomföras.
Anna ternheim civilstånd

Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden tenant översätt
seb sjukförsäkring
centerpartiet kärnkraft historia
kallelse förrättning bouppteckning
hsb harnosand
lanksamling

förf:Vallberg Roth, Ann-Chris... - SwePub - sökning

För att få en större förståelse och kunskap kring användandet av IUP i utvecklingssamtalet ska skriftliga individuella utvecklingsplaner upprättas. Arbetsgruppen föreslår att en skriftlig individuell utvecklingsplan i årskurs 1–5 (1–6 för specialskolan) upprättas en gång per läsår, i samband med ett av utvecklingssamtalen, i stället för varje termin.