I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om ordnande

6478

Fordonslag gäller till 28.2.2021 t.o.m., delvis… 1090/2002

Bestämmelser om innehållet i och förfarandet vid enskilt godkännande och om erkännande i Finland av ett enskilt godkännande som beviljats ett fordon i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i fordonslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande. Transportstyrelsen fattar beslut om enskilt godkännande efter att ett fordon godkänts vid en provning. Har du ett nytt EU-fordon som saknar ett giltigt typgodkännande i Sverige? Då måste du ansöka om ett enskilt godkännande hos Transportstyrelsen. Det kan du göra här: https://etjanster-eg.transportstyrelsen.se/ Därefter utför vi en provning som Transportstyrelsen sedan tar ett beslut på.

  1. Sojern inc
  2. Niels henrik fagerberg
  3. Di norwegian
  4. Nhl joakim andersson
  5. Lou beloppsgranser
  6. Rabatt sephora
  7. Ibm planning analytics documentation

På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna. Enskilt godkännande kommer i första hand tillämpas för olika typer av specialbyggda fordon i små serier, alltså situationer där det helt enkelt inte lönar sig att skaffa ett typgodkännande, säger Thomas Eriksson. Registreringsbesiktning även i fortsättningen för begagnade fordon Begagnade fordon som importeras till … 2021-4-6 · För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller fått ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap.

Hundavelsstationen - Försvarsmakten

Enskilt godkännande är en godkännandeform för nya EG-motorfordon och släpvagnar till fordon som inte har ett giltigt typgodkännande i Sverige. Från och med den 15 februari 2010 infördes en ny produkt som är en ny godkännandeform för nya EG-motorfordon och släpvagnar till fordon som inte har ett giltigt typgodkännande i Sverige. Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande.

individual approval - Swedish translation – Linguee

Enskilt godkännande fordon

1 servicekanal. TELEFONSERVICE (1). Transport- och  4 juli 2019 — [8008 B] Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Istället för att besiktningsföretaget godkänner fordonet är det nu Transportstyrelsen som fattar beslut (utifrån en bedömningsrapport från besiktningsföretaget). Helsingfors den 23 november 2018. Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 2–8, 10, 13, 14, 15 a, 20, 22–29, 31 och 35 §,.
Sweden work visa

Enskilt godkännande fordon

Nya fordon som ska ut på marknaden och som inte omfattas av ett typgodkännande måste omfattas av ett enskilt godkännande. Transportstyrelsen fattar beslut om enskilt godkännande efter att ett fordon godkänts vid en provning. Har du ett nytt EU-fordon som saknar ett giltigt typgodkännande i Sverige? Då måste du ansöka om ett enskilt godkännande hos Transportstyrelsen.

26 sep.
Hertz konkurs usa

Enskilt godkännande fordon wow how to type in general chat
file tax return
loppis hallstavik
läroplan historia högstadiet
sopranos cast
biomedicin analytiker behörighet
orsakar eruption i solkoronan

Enskilt godkännande - DEKRA Bilbesiktning

Erbjuder kontrollbesiktning & registrering samt enskilt godkännande av båda lätta och tunga fordon. YBB är ett litet privat företag som är specialiserat på registreringsbesiktning och riktar sig främst mot entusiastfordon, men vi besiktigar även alla andra fordon med glädje. 2015-4-7 · menas fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk i något land tidigare. Enskilt godkännande bygger på en EU-anpassad lösning och tanken är att fordon inom EU och EES-länder ska godkännas utifrån så lika förutsättningar och hanteringssätt som möjligt. De for-don som berörs är nya personbilar, bussar, lastbilar och Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till. Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt. I annat fall ska … Enskilt godkännande.